απειροελάχισατο

Μεταφράσεις

απειροελάχισατο

infinitesimal
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close