απειροελάχιστος

Μεταφράσεις

απειροελάχιστος

infinitesimal

απειροελάχιστος

infinitésimal
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close