απεμπλοκή

Μεταφράσεις

απεμπλοκή

disengagement
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close