απεναντίας

Μεταφράσεις

απεναντίας

(apena'ndias)
επίρρημα
αντίθετα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close