απενεργοποίηση

Μεταφράσεις

απενεργοποίηση

deactivation, disablement

απενεργοποίηση

désactivation
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close