απενεργοποιώ

Μεταφράσεις

απενεργοποιώ

disable, deactivate
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close