απερίγραπτος

(προωθήθηκε από απερίγραπτο)
Μεταφράσεις

απερίγραπτος

(ape'riɣraptos) αρσενικό

απερίγραπτη

(ape'riɣrapti) θηλυκό

απερίγραπτο

(ape'riɣrapto) ουδέτερο
επίθετο
1. αφάνταστος απερίγραπτη χαρά
2. απίστευτος απερίγραπτη ακαταστασία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close