απεργοσπάστης

Μεταφράσεις

απεργοσπάστης

strikebreaker, blackleg, scab
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close