απεριοδικός

Μεταφράσεις

απεριοδικός

aperiodic
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close