απευαισθητοποίηση

Μεταφράσεις

απευαισθητοποίηση

desensitization

απευαισθητοποίηση

désensibilisation
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close