απευθύνομαι

Μεταφράσεις

απευθύνομαι

(ape'fθinome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
στρέφομαι προς κπ απευθύνομαι στην αρμόδια υπηρεσία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close