απευθύνω

Μεταφράσεις

απευθύνω

addressяאניJEikJEGأناi (ape'fθino)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
κατευθύνω κτ προς κπ απευθύνω το λόγο σε κπ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close