απιθανότητα

Μεταφράσεις

απιθανότητα

improbability, unlikeliness

απιθανότητα

improbabilité
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close