απλοποίηση

Μεταφράσεις

απλοποίηση

simplification

απλοποίηση

simplification
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close