απλουστεύω

Μεταφράσεις

απλουστεύω

oversimplify (aplu'stevo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
απλοποιώ
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close