απλούστευση

Μεταφράσεις

απλούστευση

simplification

απλούστευση

simpligo

απλούστευση

simplification

απλούστευση

упрощение
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close