απλώς

Μεταφράσεις

απλώς

just, merely, simplygewoon (a'plos)
επίρρημα
μόνο Απλώς του μίλησε για σένα, αυτό είναι όλο.
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close