αποίκηση

Μεταφράσεις

αποίκηση

colonization
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close