αποβίβαση

Μεταφράσεις

αποβίβαση

disembarkation, disembarkingdébarquementsbarcoontschepingdesembarcovyloděnídesembarqueudskibningنزولهم (apo'vivasi)
ουσιαστικό θηλυκό
έξοδος από μεταφορικό μέσο αποβίβαση επιβατών
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close