αποδείξιμος

Μεταφράσεις

αποδείξιμος

provable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close