αποδεδειγμένος

Μεταφράσεις

αποδεδειγμένος

proven
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close