αποδεκτικός

Μεταφράσεις

αποδεκτικός

receptive
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close