αποδημώ

Μεταφράσεις

αποδημώ

emigrate, migrate (apoði'mo)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
αλλάζω τόπο διαμονής
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close