αποδοκιμαστικός

Μεταφράσεις

αποδοκιμαστικός

disapproving
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close