αποδοτικά

Μεταφράσεις

αποδοτικά

بِكَفَاءَة

αποδοτικά

výkonně

αποδοτικά

effektivt

αποδοτικά

effizient

αποδοτικά

efficiently

αποδοτικά

de manera eficiente

αποδοτικά

tehokkaasti

αποδοτικά

efficacement

αποδοτικά

učinkovito

αποδοτικά

efficientemente

αποδοτικά

効率的に

αποδοτικά

효율적으로

αποδοτικά

efficiënt

αποδοτικά

rasjonelt

αποδοτικά

skutecznie

αποδοτικά

eficientemente

αποδοτικά

эффективно

αποδοτικά

effektivt

αποδοτικά

อย่างมีประสิทธิภาพ

αποδοτικά

etkili bir biçimde

αποδοτικά

một cách hiệu quả

αποδοτικά

有效地
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close