αποθάρρυνση

Μεταφράσεις

αποθάρρυνση

discouragement

αποθάρρυνση

découragement
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close