αποθανών

Μεταφράσεις

αποθανών

deceased, late
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close