αποθαρρυμένος

Μεταφράσεις

αποθαρρυμένος

dejected
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close