αποθαρρυντικός

(προωθήθηκε από αποθαρρυντική)
Μεταφράσεις

αποθαρρυντικός

(apoθarindi'kos) αρσενικό

αποθαρρυντική

(apoθarindi'ci) θηλυκό

αποθαρρυντικό

discouragingdécourageant (apoθarindi'ko) ουδέτερο
επίθετο
απογοητευτικός αποθαρρυντική εξέλιξη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close