αποικίζω

Μεταφράσεις

αποικίζω

colonize

αποικίζω

coloniser
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close