αποικιοκρατία

Μεταφράσεις

αποικιοκρατία

colonialism

αποικιοκρατία

colonialisme
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close