αποικισμός

Μεταφράσεις

αποικισμός

colonization

αποικισμός

colonisation
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close