αποκάτω

Μεταφράσεις

αποκάτω

(apo'kato)
επίρρημα
κάτω (από) Ψάξε αποκάτω!

αποκάτω


επίθετο
που βρίσκονται αποκάτω οι αποκάτω γείτονες
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close