αποκήρυξη

Μεταφράσεις

αποκήρυξη

abjurationabnegationrepúdio否認repudioотказripudio (apo'ciriksi)
ουσιαστικό θηλυκό
το να αποκηρύσσω κπ ή κπ ιδέα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close