αποκαλώ

Μεταφράσεις

αποκαλώ

call호출chiamataשיחה (apoka'lo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
ονομάζω, χαρακτηρίζω αποκαλώ κπ βλάκα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close