αποκαρβοξυλίωση

Μεταφράσεις

αποκαρβοξυλίωση

decarboxylierung

αποκαρβοξυλίωση

decarboxylation

αποκαρβοξυλίωση

décarboxylation
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close