αποκηρύσσω

Μεταφράσεις

αποκηρύσσω

abjure, disavow, renounce (apoci'riso)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
αρνούμαι κτ ή κπ αποκηρύσσω τo παρελθόν μου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close