αποκηρύυσω

Μεταφράσεις

αποκηρύυσω

repudiate
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close