αποκλίνουσα

Μεταφράσεις

αποκλίνουσα

divergent
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close