αποκλίνω

Μεταφράσεις

αποκλίνω

diverge
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close