αποκλίνων

Μεταφράσεις

αποκλίνων

sindssyg

αποκλίνων

aberrante, loco

αποκλίνων

hullu

αποκλίνων

aberrant, divergent

αποκλίνων

matto

αποκλίνων

aberrant, abnormaal, afwijkend, dol, gek, stapel, zinloos

αποκλίνων

insano, louco

αποκλίνων

abnorm, galen, stollig, tokig, vansinnig
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close