αποκληρώνω

Μεταφράσεις

αποκληρώνω

disinherit (apokli'rono)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
αφαιρώ το δικαίωμα κληρονομιάς
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close