αποκοιμάμαι

Μεταφράσεις

αποκοιμάμαι

asleep, fall

αποκοιμάμαι

s'endormir
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close