αποκολλημένος

Μεταφράσεις

αποκολλημένος

detached
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close