αποκολλώ

Μεταφράσεις

αποκολλώ

detach, unstick
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close