αποκοπή

Μεταφράσεις

αποκοπή

abscission
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close