αποκρίνομαι

Μεταφράσεις

αποκρίνομαι

antwortenanswerrespondirépondre回應응답 (apo'krinome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
1. απαντάω, ανταποκρίνομαι αποκρίνομαι σε μια ερώτηση αποκρίνομαι σε πρόσκληση
2. δίνω απάντηση ανάλογα με τη στάση του άλλου αποκρίνομαι σε πρόκληση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close