αποκρούω

Μεταφράσεις

αποκρούω

save (apo'kruo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
1. αθλητισμός σταματάω την μπάλα αποκρούω την μπάλα
2. αμύνομαι, αντικρούω αποκρούω τον εχθρό αποκρούω μια επίθεση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close