αποκρύπτω

Μεταφράσεις

αποκρύπτω

conceal, suppress, screen

αποκρύπτω

promítat

αποκρύπτω

vise

αποκρύπτω

abschirmen

αποκρύπτω

tapar

αποκρύπτω

suojata

αποκρύπτω

projeter

αποκρύπτω

prikazati

αποκρύπτω

selezionare

αποκρύπτω

立ち込める

αποκρύπτω

가리다

αποκρύπτω

uitzenden

αποκρύπτω

sortere

αποκρύπτω

osłonić

αποκρύπτω

exibir, proteger

αποκρύπτω

прикрывать

αποκρύπτω

avskärma

αποκρύπτω

ฉายบนจอภาพ

αποκρύπτω

paravana ile ayırmak

αποκρύπτω

chiếu

αποκρύπτω

上映
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close