αποκωδικοποιώ

Μεταφράσεις

αποκωδικοποιώ

(apokoðikopi'o)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
αποκρυπτογραφώ αποκωδικοποιώ ένα μήνυμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close